Rabu, 14 Agustus 2013

16 SYAITAN & TUGAS-TUGASNYA

Disebutkan ada 16 (enam belas) nama syaitan dan peranan mereka dalam menggoda manusia di dunia ini agar berbuat jahat, maksiat dan durhaka serta selalu lupakan Tuhan yang Maha Esa.

1. ZALITUN, tugasnya menyuruh manusia gemar boros berbelanja, dan fikirannya hanya ingat pada makan dan makanan.